Zásady ochrany osobních údajů společnosti PH metal s.r.o.

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro veškeré činnosti zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím jím provozovaných webových stránek www.phmetal.cz. 
Tyto zásady vymezují a upřesňují podmínky a pravidla užívání webových stránek ve vztahu ke zpracování osobních údajů a subjektu údajů a práva a povinnosti správce osobních údajů a subjektu údajů, a to bez ohledu na to, zda stránky pouze navštěvujete nebo zda prostřednictvím nich poptáváte služby společnosti PH metal s.r.o. Upozorňujeme, že ochrana osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů i obecného nařízení je poskytována pouze fyzickým osobám nikoliv právnickým osobám. 

Totožnost a kontaktní údaje správce a provozovatele webu

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen jako ZOOÚ) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako nařízení) a při nakládání s osobními údaji 

PH metal s.r.o., se sídlem Pobočná 1395/1, 141 00 Praha 4, IČ 26697459 

Kontaktní údaje pro případ dotazů, žádostí nebo dalších náležitostí týkajících osobních údajů a zpracování:

 • adresa pro doručování: Pobočná 1395/1, 141 00 Praha 4
 • adresa elektronické pošty: info@phmetal.cz
 • telefon: +420 731 141 141

Osobní údaje

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění kontaktního formuláře, při zaslání zprávy prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonickým kontaktem. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.
Další osobní údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webových stránek, jsou informace, které získáme na základě souborů cookies, o jejichž existenci jsme Vás informovali při Vašem vstupu na webové stránky. 

Osobní údaje získané vyplněním formulářů 

Tyto údaje jsou nutné pro zpracování Vašeho požadavku. Jsou to zejména, nikoliv však výlučně:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Společnost
 • PSČ, město

Osobní údaje získané na základě souborů cookies

 • IP adresa
 • typ prohlížeče, zařízení a operačního systému
 • odkud jste na webovou stránku přišli
 • doba a počet přístupu na webovou stránku
 • zda jste vyplnili kontaktní formulář

Účely využití osobních údajů

Některé osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění smlouvy a jejich zpracování je nezbytné.
Na základě oprávněných zájmů můžeme získané osobní údaje využít i k obchodním a marketingovým účelům k nabízení služeb zejména prostřednictvím elektronické pošty, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů. 

Obchodní sdělení

V případech, kdy došlo k uskutečnění poptávky, můžeme osobní údaje využít pro zasílání obchodních sdělení na základě oprávněných zájmů až do doby, než vznesete námitku nebo vyjádříte nesouhlas s jejich zasíláním prostřednictvím odkazu, který je součástí takového obchodního sdělení. Nikdy se nestane, že bychom Vám dále zasílali obchodní sdělení i přes Váš nesouhlas. 

Délka uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy a zajištění nároků z ní plynoucích. V případě jejich zpracování na základě poptávky služby, budou údaje zpracovány do doby, kdy odvoláte Vás souhlas či nám dáte jiným způsobem najevo, že si již takové zpracování Vašich údajů nepřejete. Osobní údaje jsou zpracovávány osobně i automatizovaně. Prohlašujeme, že neprovádíme žádné automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení.

Příjemci osobních údajů

Zejména pro správu webu popř. marketingové činnosti využíváme jiných subjektů. Tito dodavatelé je zpracovávají pouze v rámci našich pokynů a nesmí je využít jinak. Jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Se všemi subjekty máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Způsob zpracovávání osobních údajů a jejich ochrana

Pro zabezpečení osobních údajů jsme přijali zejména tato opatření:

 • elektronické zabezpečení
 • omezení přístupových práv
 • provádění bezpečnostních záloh
 • šifrování
 • antivirová́ ochrana

Porušení zabezpečení osobních údajů, případně únik osobních údajů jsme povinni hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů a v závislosti na míře ohrožení i klientům, jichž se únik týká. Tento postup není nutný v případě, když porušení zabezpečení nebude znamenat riziko úniku osobních údajů.

Informace o právech subjektu údajů v souvislosti se zpracováváním osobních údajů

Subjekt údajů, v případě, že pro nás budete identifikovanou a identifikovatelnou fyzickou osobou, máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Potvrzení, že zpracováváme Vaše osobní údaje

informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů má právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které o něm zpracováváme, a to v co nejkratší době, nejpozději však do 30 dnů od obdržení žádosti. 

 • Právo na oznámení opravy, výmaz nebo omezení zpracování  
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.
Námitku je možné zaslat písemně nebo e-mailem na kontaktní spojení uvedené v bodě 1 tohoto dokumentu.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
V případě Vaší žádosti nás kdykoliv kontaktujte na kontaktních spojeních uvedených v odst. 1 těchto zásad. 

Soubory cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Díky těmto informacím můžeme stránky upravovat tak, abyste mohli stránky využívat co nejefektivněji. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání produktů a poboček, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránkách a k ochraně vašich dat.

 

Tyto zásady jsou účinné od 25. 5. 2018

Reference

Více referencí

Rezidence Waltrovka
Ecocity Malešice III
Bytový areál Jahodnice

Rezidence Waltrovka

Penta Investments, s.r.o.

Bývalý objekt továrny Waltrovka na letecké motory, která se proměňuje na městskou čvrť s více než 650 bytovými jednotkami a 50 domy. Realizace 02/2018 - 05/2019.

Ecocity Malešice III

Ecocity Malešice III

Dva bytové domy s 80 bytovými jednotkami v pasívním energetickém standardu. Realizace 05/19 až 07/2020.

Bytový areál Jahodnice

Bytový areál Jahodnice

Bytový areál nacházející se v pražské části Kyje s více než 500 byty. Realizace 05/2016 - 05/2017.

Více referencí

Spojte se s námi

Vyplní se automaticky po zadání PSČ

Tato stránka je chráněná pomocí reCAPTCHA - Google Ochrana soukromí a Smluvní podmínky

Rychlý kontakt

+420 731 141 141

info@phmetal.cz